DOPOSAŻENIE INSTYTUCJI KULTURY DZIAŁAJĄCYCH  NA TERENIE GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO

REGULAMIN KONKURSU NA

TRADYCYJNY MAZUREK WIELKANOCNY

 

1.ORGANIZATORZY KONKURSU:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku.

2.CEL KONKURSU:

- Zachowanie oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji wypieku mazurków wielkanocnych.

- Wymiana doświadczeń kulinarnych.

- Aktywizacja społeczności lokalnej.

- Promocja tradycyjnego wielkanocnego wypieku.

3. ADRESACI KONKURSU:

Uczestnikami konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Nowe Brzesko.

4. ZASADY KONKURSU:

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1 do regulaminu) do dnia 30 marca 2020r. do godziny 15.00 na adres organizatora konkursu:

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

lub pocztą e-mail: mgckip@nowe-brzesko.pl

 

Jedno stowarzyszenie lub KGW może zgłosić do konkursu maksymalnie jedno ciasto.

 

5. ORGANIZACJA KONKURSU:

a) Mazurek Wielkanocny powinien zostać dostarczony w dniu 4 kwietnia 2020r. o godz. 14.45 do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku.

Ciasto powinno posiadać swoją metryczkę z opisem zawierającym:

- nazwę stowarzyszenia lub koła,

- nazwę ciasta,

- skład i sposób przygotowania.

 

b) Oceny ciast dokona 3 osobowa komisja konkursowa wybrana przez Organizatora, każde z ciast oceniane będzie według kryterium:

- ogólne cechy organoleptyczne mazurka (smak, zapach, pulchność),

- tradycja (pochodzenie produktu, wykorzystanie składników tradycyjnych, szczególne elementy receptury nawiązujące do lokalnych tradycji),

- szczególne elementy dekoracyjne związane tradycją wielkanocną.

 

c) Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

6. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU:

Konkurs odbędzie się 4 kwietnia 2020r. o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko.

Po konkursie odbędzie się degustacja mazurków.

 

7. NAGRODY:

Uczestnicy konkursu za I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe . Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział.

 

8. ZAŁOŻENIA DODATKOWE:

a) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów i zdjęć oraz uczestników konkursu.

b) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w składzie ilościowym komisji konkursowej.

c) Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w regulaminie, a związanych z organizacją konkursu prosimy kierować na adres mgckip@nowe-brzesko.pl                           lub pod nr tel. 12 385-29-44.

d) W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

 

 

KONKURS NA 
TRADYCYJNY MAZUREK WIELKANOCNY - odwołany

10 marca 2020

centrumkulturynowebrzesko.pl