03 kwietnia 2023

BABA WIELKANOCNA 
WYNIKI KONKURSU 

        W dniu 1 kwietnia 2023 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbył się konkurs kulinarny pn. „BABA WIELKANOCNA ”. Konkurs przeznaczony był dla Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Nowe Brzesko. Do głównych celów konkursu należało: popularyzacja oraz kultywowanie zwyczajów ludowych i tradycji wypieku babek wielkanocnych, wymiana doświadczeń kulinarnych, aktywizacja społeczności lokalnej oraz rozbudzenie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności Kół Gospodyń Wiejskich.

         W konkursie wzięło udział pięć KGW: Koło Gospodyń Wiejskich w Kucharach , Koło Gospodyń Wiejskich w Szpitarach, Koło Gospodyń Wiejskich w Hebdowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Majkowicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich Śmiłowicznaki. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie Baby Wielkanocnej.

        Ocena potraw odbyła się przez komisję konkursową w składzie: przewodnicząca komisji Barbara Ząbek – przedstawiciel MODR w Karniowicach, członek komisji Anna Kawiorska- Radna Rady Miejskiej Nowe Brzesko oraz członek komisji Teresa Boruta-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławicach. Komisja konkursowa brała pod uwagę: ogólne cechy babki (smak, zapach, pulchność),oryginalność, estetyka i pomysłowość oraz elementy dekoracyjne związane z tradycją wielkanocną.

          Komisja konkursowa miała nie lada problem z wyborem zwycięzców. Po długich degustacjach i burzliwych naradach wskazała zwycięzców. Bezkonkurencyjne okazały się gospodynie z KGW Śmiłowiczanki, którym przyznano pierwsze miejsce. Na drugim miejscu znalazły się Panie z KGW Majkowice a trzecie miejsce przyznano Panią z KGW Hebdów. Nagrody za udział w konkursie otrzymały Panie z KGW Szpitary oraz KGW Kuchary . Tradycyjnie, po zakończeniu części konkursowej , odbyła się degustacja bab.

             Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy pasji, zaangażowania, kreatywności oraz ogromnego wkładu pracy

w aranżacje przygotowanych Bab Wielkanocnych.

 

 

 

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl