www.centrumkulturynowebrzesko.pl

12 stycznia 2023
  REGULAMIN GMINNEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW ORGANIZATOR: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku. CELE KONKURSU: Popularyzowanie działań artystycznych, Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego, Umożliwienie

AKTUALNOŚCI