25 lipca 2019

DOPOSAŻENIE INSTYTUCJI KULTURY DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku w bieżącym roku zrealizowało operacje pn. ,, Doposażenie instytucji kultury działających na terenie Gminy Nowe Brzesko” w ramach poddziałania 19.2 ,,wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

              Całkowity koszt realizacji operacji pn. ,, Doposażenie instytucji kultury działających na terenie Gminy Nowe Brzesko” opiewał na kwotę 49 681,04 zł w tym dofinansowanie 31 299,00 zł .

             Operacja pod nazwą ,,Doposażenie instytucji kultury działających na terenie Gminy Nowe Brzesko" polegała na zakupie doposażenia do Miejsko-Gminnego  Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku. W ramach projektu został zakupiony sprzęt: elektryczny ekran projekcyjny, projektor multimedialny, tablica interaktywna, laptop, kamera cyfrowa, drukarka, ekspres do kawy, krzesła, stoły rozkładane, parawany korkowe, oraz mównica. Do Centrum Społeczno-Kulturalnego w Hebdowie został zakupiony telewizor oraz do świetlicy wiejskiej w Śmiłowicach- IKONKA kuchnia gazowo-elektryczna.

            Projekt był nastawiony na zapewnienie odbiorcom profesjonalnie przygotowanych wydarzeń kulturalnych, promocyjnych i jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa. Wpłynie to pozytywnie na tożsamość lokalną i zachęci do poznawania walorów oraz rozszerzy i uatrakcyjni ofertę kulturalną a zakupione wyposażenie jest gwarantem profesjonalnego i atrakcyjnego przygotowania imprez i wydarzeń kulturalnych. Realizacja przedmiotowej operacji przyczyni się również do pobudzenia aktywności mieszkańców gminy Nowe Brzesko, przygotowania wspólnych konkursów, prezentacji, uroczystości, wspólne spędzanie wolnego czasu. Nadmienić należy, że organizowane przez nas imprezy mają nie tylko charakter rozrywkowy, ale także kulturalny, artystyczny, edukacyjny, ekologiczny i sportowy.

 

 

 

 

                   

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. ,,Doposażenie instytucji kultury działających na terenie Gminy Nowe Brzesko” mająca na celu rozwój kapitału społecznego i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl