23 maja 2019

 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ

 

,,Dzień Dziecka z piosenką III”

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku .

 

CELE KONKURSU:

- Promowanie młodych talentów z terenu Gminy Nowe Brzesko,

- Rozbudzanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy muzyką,

- Zintegrowanie dzieci i młodzieży,

- Popularyzacja polskich piosenek.

 

UCZESTNICY:

Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu Gminy Nowe Brzesko w kategoriach:

I kategoria solista wokalista klasy I-III szkoły podstawowej

II kategoria solista wokalista klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Każdy z uczestników wykonuje jeden utwór w języku polskim.

2.Uczestników oceniać będzie 3 osobowe jury.

3.Oceniany będzie:

- dobór repertuaru,

- poziom wykonania,

- ogólny wyraz artystyczny.

4.Dostarczenie karty zgłoszenia oraz podkładu muzycznego na płycie CD do budynku M-GCKiP do dnia 24 maja 2019r. do godz. 15.00. Ewentualnie przesłanie pocztą na adres :

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. A.F. Bryłów

ul. Piłsudskiego 17a , 32-120 Nowe Brzesko

5.Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl oraz w budynku M-GCKiP w Nowym Brzesku.

6.Wykonawcy na festiwal przyjeżdżają ze swoimi opiekunami.

7.Czas prezentacji jednej piosenki nie może przekroczyć 5 minut.

8.W czasie oceny zostaną przyznane miejsca : I, II i III. Dla laureatów przewidziane są dyplomy oraz nagrody.

9.Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 30 maja 2019r.

10.Koncert laureatów konkursu odbędzie się w dniu 28 lipca 2019r. podczas Dni Nowego Brzeska.

 

MIEJSCE i CZAS FESTIWALU:

30 maja 2019r. godz. 10.00

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator,
  • nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z konkursu,
  • wykonawcom może towarzyszyć własna publiczność;

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

  • nagłośnienie, odtwarzacz CD,

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU

  • Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie

 

UREGULOWANIA OGÓLNE:

Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanego przez niego utworu , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

 

X

GMINNY KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ
,,DZIEŃ DZIECKA Z PIOSENKĄ III"

www.centrumkulturynowebrzesko.pl