17 grudnia 2019

III FESTIWAL PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ 
W M-GCKIP W NOWYM BRZESKU 

III Festiwal Piosenki Świątecznej w M-GCKiP w Nowym Brzesku

Dnia 17 grudnia 2019r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbył się ,,III Festiwal Piosenki Świątecznej”. Przegląd przeznaczony był dla dzieci w wieku szkolnym (klasy 0, I,II,III,) uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Nowe Brzesko. Celem festiwalu m.in. było: popularyzacja piosenki dziecięcej, prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku szkolnym, rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu oraz integracja środowisk szkolnych.

Podczas festiwalu zaprezentowało się 13 solistów oraz 6 duetów. Dzieci zaprezentowały tradycyjne kolędy, pastorałki i piosenki o tematyce zimowo-świątecznej. Temperament dzieci, ich radość i spontaniczność, a także przepiękne stroje i dekoracje dodały blasku i wzniosłości całej uroczystości.

Wszystkim wykonawcom, rodzicom oraz nauczycielom gorące gratulacje i podziękowania za ogrom pracy włożonej w przygotowanie do udziału w festiwalu.

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl