25 marca 2019

REGULAMIN KONKURSU
„Tradycyjny stół Wielkanocny”

 

1. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Proszowicach.

 

2. Cel konkursu.

a) Identyfikacja i upowszechnienie wiedzy o regionalnych potrawach wielkanocnych.

b) Kultywowanie lokalnych tradycji.

c) Promocja i prezentacja organizacji, aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz podtrzymywania tradycji Świąt Wielkanocnych.

d) Inspirowanie do pracy zespołowej.

 

3. Zasady uczestnictwa.

a) Uczestnikami konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Nowe Brzesko.

 

b) Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIA ( załącznik nr 1) do dnia 10 kwietnia 2019r. do godziny 15.00 na adres organizatora konkursu:

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

lub pocztą e-mail: mgckip@nowe-brzesko.pl

 

4. Organizacja i zasady konkursu.

a) Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie stołu wielkanocnego (o wymiarach: 160 x 80 cm, które zapewnia organizator), na którym muszą się znaleźć:

- tradycyjne dania wielkanocne (min. 3 max 5),

- wypieki wielkanocne ( min. 2 max 5),

- dekoracje, symbole świąteczne według uznania i pomysłu uczestników.

 

b) Ocena stołu przez komisję konkursową składającą się z maksimum 3 osób, uwzględniać będzie: walory smakowe potraw, wygląd i estetykę stołu oraz związek całokształtu prezentacji z tradycjami wielkanocnymi. Wszystkie dekoracje znajdujące się poza stołem nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

 

5.Miejsce i czas trwania konkursu:

Konkurs odbędzie się 13 kwietnia 2019r. o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko.

Czas na przygotowanie prezentacji od 14.00-15.00.

Po konkursie odbędzie się degustacja.

 

5. Nagrody.

Uczestnicy konkursu za I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe . Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział.

 

6. Założenia dodatkowe.

a) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów i zdjęć stołów wielkanocnych oraz uczestników konkursu.

b) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w składzie ilościowym komisji konkursowej.

c) Organizator nie zapewnia transportu uczestnikom konkursu.

d) Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w regulaminie, a związanych
z organizacją konkursu prosimy kierować na adres mgckip@nowe-brzesko.pl, lub pod nr tel. 12 385-29-44.

e) W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

 

 

 

KONKURS 
,,TRADYCYJNY STÓŁ WIELKANOCNY"

www.centrumkulturynowebrzesko.pl