05 września 2022

KONKURS POTRAW EKOLOGICZNYCH ROZSTRZYGNIĘTY 

KONKURS POTRAW EKOLOGICZNYCH pn. „ KOLOROWO I ZDROWO”

W dniu 3 września 2022 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbył się konkurs potraw ekologicznych pn.

„KOLOROWO i ZDROWO ”. Organizatorem konkursu było Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku oraz

Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA. Konkurs przeznaczony był dla Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Nowe Brzesko.

Do głównych celów konkursu należało:

- promocja żywności ekologicznej, naturalnej, tradycyjnej, lokalnej i regionalnej,

- pogłębianie wiedzy na temat tradycji, potraw i zwyczajów kulinarnych regionu,

- doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu przygotowywania potraw,

- rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności kół gospodyń wiejskich,

- prezentacja szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych,

- integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.

W konkursie wzięło udział pięć KGW: Koło Gospodyń Wiejskich w Grębocinie, Koło Gospodyń Wiejskich Szpitarach, Koło Gospodyń Wiejskich

w Hebdowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Majkowicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich Śmiłowicznaki. Zadaniem uczestników konkursu było

przygotowanie 3 potraw:

1. COŚ NA ZĄB ( 1 przekąska np. kanapki z pastą z warzyw, koreczki, itp.)

2. COŚ NA CIEPŁO ( 1 potrawa, która musi składać się przynajmniej z 2 składników pochodzenia ekologicznego (np. warzywa),

3. COŚ NA SŁODKO ( 1 ciasto z lokalnymi owocami).

Ocena potraw odbyła się przez komisję konkursową w składzie: przewodnicząca komisji Marta Dudra-Przeniosło - Ekodoradca gminny Nowe Brzesko,

członek komisji -Elżbieta Fularska -Radna Gminy Nowe Brzesko oraz członek komisji – Elżbieta Chuchmacz – Kierownik Biblioteki Publicznej

w Nowym Brzesku. Komisja konkursowa brała pod uwagę:

- walory smakowe potraw,

- wygląd oraz estetyka wykonania potraw,

- wykorzystanie produktów pochodzenia ekologicznego.

Komisja konkursowa miała nie lada problem z wyborem zwycięzców. Po długich degustacjach i naradach wskazała zwycięzców:

I miejsce- KGW Śmiłowiczanki

II miejsce- KGW Szpitary

III miejsce- KGW Majkowice

Nagrody za udział w konkursie otrzymało KGW w Hebdowie oraz KGW w Grębocinie. Tradycyjnie, po zakończeniu części konkursowej , odbyła się

degustacja potraw przygotowanych przez uczestników.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy pasji, zaangażowania, kreatywności oraz ogromnego wkładu pracy w aranżacje

przygotowanych potraw konkursowych .

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl