11 marca 2021

KONKURS WIELKANOCNY DLA KGW

Regulamin konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Najładniejszy stroik Wielkanocny ”

 

1.Organizator konkursu:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku.

2.Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika Wielkanocnego.

3.Cel konkursu :

- propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,

- wymiana wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia stroików wielkanocnych,

- powrót do tradycji wykonywania stroików Wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej,

-stworzenie KGW możliwości prezentacji dokonań twórczych,

-umożliwienie KGW przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.

4.Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowe Brzesko.

5.Warunki udziału w konkursie:

- wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i kształcie,

- możliwość zastosowania dowolnych technik,

-preferowane użycie materiałów naturalnych takich jak: sznurek, suszone kwiaty, owoce, różnego rodzaju ziarna, własnoręcznie wykonane kwiaty oraz ozdoby wielkanocne.

Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić za pomocą karty zgłoszeniowej stanowiącej zał. nr 1 do Regulaminu konkursu do dnia 29 marca 2021r. na adres organizatora konkursu:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

lub poczta e-mail : mgckip@nowe-brzesko.pl

6.Miejsce i czas trwania konkursu:

Konkurs odbędzie się 30 marca 2021r. o godz. 13.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko.

Podczas rozstrzygnięcia konkursu na sali może przebywać tylko jeden przedstawiciel danego Koła.

7.Ocena Prac:

- Oceny prac dokona 3 osobowa Komisja Konkursowa.

- Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

8.Nagrody:

Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

9.Założenia dodatkowe:

  • Stroiki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.

  • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów i zdjęć stroików Wielkanocnych oraz uczestników konkursu.

  • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w składzie ilościowym komisji konkursowej.

  • Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w regulaminie, a związanych z organizacją konkursu prosimy kierować na adres mgckip@nowe-brzesko.pl lub pod nr tel. 12 385-29-44.

  • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NAJŁADNIEJSZY STROIK WIELKANOCNY   - pobierz

 

REGULAMIN KONKURSU NAJŁADNIESZY STROIK WIELKANOCNY   - pobierz 

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl