09 marca 2021

KONKURS WIELKANOCNY 
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Regulamin Konkursu Plastycznego  pn. ,,Najładniejsza ozdoba Wielkanocna”

 

ORGANIZATOR:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji Im. Alicji i Franciszka w Nowym Brzesku.

CELE KONKURSU:

- Pobudzanie aktywności twórczej i artystycznej dzieci,

- Podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów artystycznych związanych z okresem Świąt Wielkanocnych,

- Rozwijanie zdolności manualnych,

- Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkoli na terenie Gminy Nowe Brzesko.

2.Przedmiotem konkursu jest ozdoba wielkanocna- przestrzenna lub płaska, wykonana dowolną techniką plastyczną, posiadająca jak najmniej elementów gotowych.

3.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę.

4.Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy oraz karty zgłoszenia (do pobrania w budynku M-GCKiP lub na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl.

5.Pracę należy podpisać podając: imię i nazwisko, wiek oraz nazwę przedszkola autora pracy.

6.Pracę należy przesłać pocztą lub dostarczyć do dnia 26 marca 2021r. do godz. 14.00 na adres:

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji

ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

z dopiskiem ,,Konkurs NAJŁADNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA”

 

7.Prace dostarczone po terminie lub bez karty zgłoszeniowej nie będą przyjmowane.

8.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz świąteczny upominek.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Prace przechodzą na własność organizatora.

 

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 

3.Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanej przez niego pracy , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

KARTA ZGŁOSZENIA -OZDOBA WIELKANOCNA -pobierz 

 

REGULAMIN KONKURSU - OZDOBA WIELKANOCNA- pobierz

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl