07 grudnia 2021

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Podsumowanie konkursu plastycznego ,,Portret Świętego Mikołaja”

W dniu 6 grudnia 2021 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego ,,Portret Świętego Mikołaja”. Celem konkursu było przede wszystkim rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych oraz pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych z Świętami Bożego Narodzenia. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkoły podstawowej uczęszczających do przedszkoli i szkół z terenu Gminy Nowe Brzesko. Aby wziąć udział w konkursie należało wykonać w dowolnym rozmiarze pracę plastyczną przedstawiającą postać Świętego Mikołaja.

Na konkurs wpłynęło 74 prace, z czego 39 prac z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Sierosławicach, 32 prace z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku oraz 3 prace z Szkoły Podstawowej w Mniszowie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wyróżnienie Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Nowym Brzesku otrzymuje Natasza Styczeń z Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku za trud włożony w wykonanie gigantycznej postaci Świętego Mikołaja.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku dziękuje wszystkim uczestnikom, którzy włożyli wiele starań w przygotowanie prac i zaprezentowanie swojej twórczości. Słowa podziękowania kierujemy również do dyrektorów szkół, nauczycieli i opiekunów, którzy zachęcali do udziału w konkursie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

Informujemy, że nagrody i dyplomy zostaną przekazane do Waszych przedszkoli i szkół .

 

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl