24 listopada 2023

 V FESTIWAL PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ 

.

REGULAMIN V FESTIWALU PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ

 

ORGANIZATOR FESTIWALU:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku .

CELE FESTIWALU:

  • popularyzacja piosenki dziecięcej,
  • prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci,
  • rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu,
  • integrowanie środowisk ,
  • promocja pracy i twórczości nauczycieli,
  • wychowanie przez śpiewanie - oddziaływanie profilaktyczne.

 

UCZESTNICY:

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie z klas I,II,III szkół podstawowych z terenu gminy Nowe Brzesko.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest zgłoszenie uczestnika przez rodzica lub opiekuna prawnego.

2.Dostarczenie karty zgłoszenia oraz podkładu muzycznego ( płyta CD, pendrive lub przesłanie pocztą email na adres: mgckip@nowe-brzesko.pl) do budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Piłsudskiego 17a

do dnia 5 grudnia 2023 do godz. 14.00.

Karta zgłoszenia dostępna jest w budynku M-GCKiP lub na stronie www.centrumkulturynowebrzesko.pl

3.Festiwal przeznaczony jest dla solistów.

4.Czas prezentacji jednej piosenki nie może przekroczyć 5 minut.

5.Wykonawcy na festiwal przyjeżdżają ze swoimi opiekunami.

6.Tematyka piosenek związana jest z Świętami Bożego Narodzenia lub zimą.

 

MIEJSCE i CZAS FESTIWALU:

7 grudnia 2023 r. (czwartek) godz. 11.00

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji, ul. Piłsudskiego 17a

32-120 Nowe Brzesko

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator,
  • niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z festiwalu,
  • każdy uczestnik otrzyma imienny dyplom za udział oraz upominek rzeczowy,
  • wykonawcom może towarzyszyć własna publiczność.

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU FESTIWALU

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia dziecka do udziału w festiwalu.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GCKiP. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanej przez niego pracy , utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

REGULAMIN V FESTIWALU PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ - pobierz

 

KARTA ZGŁOSZENIA -pobierz

 

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl