05 czerwca 2024

WAKACJE  Z MGCKIP .
 ZAPISY OD 10 CZERWCA! 

Zapraszamy na bezpłatne  zajęcia wakacyjne dzieci od I do V klasy szkoły podstawowej . 

Zapisy od 10 czerwca w godz. 8.00-14.00 pod nr tel. 12 3852944 lub w budynku M-GCKiP.

Ilość miejsc ograniczona!

Decyduje kolejność zapisu!

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl