23 lipca 2019

Podczas wakacyjnych zajęć w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbyły się warsztaty z nowych technologii, robotyki i programowania sfinansowane przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O. Cenoma”.

W warsztatach udział brały dzieci zapisane na zajęcia wakacyjne w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji. Podczas 3 dniowych warsztatów dzieci pracowały w zespołach dwuosobowych.

Program warsztatów

 • zapoznanie z podstawami elektroniki cyfrowej, robotyki, sterowania;

 • wprowadzenie do programowania robotów LEGO MINDSTORMS: jednostka centralna (brick), sensory, silniki, okablowanie , klocki;

 • poznanie zasad działania oprogramowania LEGO MINDSTORMS na komputerze;

 • budowa pojazdów i maszyn, wykorzystanie sensorów;

 • tworzenie programów sterujących, które zamienią konstrukcje w roboty, wchodzące w interakcje z otoczeniem ;

 • realizacja warsztatów: budowa i programowanie robotów z wykorzystaniem klocków LEGO MINDSTORMS.

Przebieg warsztatów:

zajęcia podzielone są na etapy:

 • wstęp/wprowadzenie: omówienie zagadnienia konstruowanego robota i jego funkcji; przedstawienie celu danego projektu;

 • tworzenie konstrukcji według określonego schematu, a następnie ulepszanie jej, gdzie ogranicza dziecko jedynie wyobraźnia;

 • programowanie: tworzenie programu, dzięki któremu robot będzie wykonywał określone zadania np. przetransportuje ładunek;

 • testowanie konstrukcji / zabawa: uwielbiana przez dzieci część zajęć :);

 • podsumowanie / zakończenie.

 

Własnoręczne projektowanie, tworzenie i budowanie robotów, które dzięki poznanym programom komputerowym zostaną wprawione w ruch, były fascynującym doświadczeniem dla wszystkich uczestników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

WARSZTATY Z NOWYCH TECHNOLOGII W M-GCKIP.

www.centrumkulturynowebrzesko.pl