30 maja 2019

         W dniu 30 maja 2019 r. o godzinie 10.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbył się Gminny Konkurs Piosenki Polskiej ,,Dzień Dziecka z Piosenką III”. Celem konkursu było: promowanie młodych talentów z terenu Gminy Nowe Brzesko, rozbudzanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy muzyką, zintegrowanie dzieci i młodzieży oraz popularyzacja polskich piosenek. Konkurs przeprowadzony był w kategoriach:

I kategoria- klasy I-III szkoły podstawowej

II kategoria- klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

        Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 5 osób w kategorii I oraz 14 osób z kategorii II. Przesłuchania konkursowe rozpoczęły się o godz. 10.00, podczas których dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. Każdy z wykonawców zaśpiewał tylko jedną piosenkę. Zarówno organizatorów, jury, jak i zgromadzoną publiczność urzekło bogactwo sposobów interpretacji piosenek.

Komisja Konkursowa w składzie:

  • Przewodniczący komisji- Elżbieta Pawlińska
  • Członek komisji – Elżbieta Chuchmacz
  • Członek komisji- Sara Ślemp

miała trudne zadanie oceny uczestników, przy wysokim i wyrównanym poziomie artystycznym ich występów. Po krótkich, lecz burzliwych obradach jury przyznało i ogłosiło wyniki:

 

I kategoria- klasy I-III szkoły podstawowej

I miejsce- Malwina JędroszA piosenka ,,Osioł Stefan”

II miejsce- Martyna Siwek piosenka ,,Być kobietą”

III miejsce- Wiktoria Wójcik piosenka ,,Małe skrzydła”

 

II kategoria- klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum

I miejsce- Julia Siudak piosenka ,, Piosenka na cztery kopyta i wiatr”

II miejsce- Aleksandra Twaróg piosenka ,, Mruczy winyl”

III miejsce- Wiktoria Poszwa piosenka ,,Czas nas uczy pogody”

Wyróżnienie: Adam Adamczyk piosenka ,,Czarny kot”

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a laureaci I, II i III miejsca oraz wyróżnienie otrzymali nagrody rzeczowe.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu za rok !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ
,,DZIEŃ DZIECKA Z PIOSENKĄ III"

www.centrumkulturynowebrzesko.pl