22 marca 2022

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
,, PANI WIOSNA"

Wyniki konkursu plastycznego ,,PANI WIOSNA”

W dniu 22 marca 2022r. o godzinie 9.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „PANI WIOSNA”. Na konkurs wpłynęło 52 prace plastyczne. Komisja konkursowa oceniła prace, szczególnie biorąc pod uwagę: samodzielność wykonania pracy, zgodność z tematem, estetykę wykonania, oryginalność, pomysłowość oraz walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna i technika wykonania.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku dziękuje wszystkim uczestnikom, którzy włożyli wiele starań w przygotowanie prac i zaprezentowanie swojej twórczości. Słowa podziękowania kierujemy również do dyrektorów szkół, nauczycieli i opiekunów, którzy zachęcali do udziału w konkursie.

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

Drodzy uczestnicy informujemy, że z powodu dużej ilości prac nagrody i dyplomy zostaną przekazane do Waszych szkół .

Wyniki konkursu:

I miejsce: Bartłomiej Tańcula kl. I Szkoła Podstawowa w Mniszowie

II miejsce: Blanka Skalska-Mietła kl. Ia Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku

III miejsce: Patrycja Łączyk kl. I Szkoła Podstawowa w Mniszowie

Wyróżnienie: Małgorzata Marzec kl. III Szkoła Podstawowa w Sierosławicach

Wyróżnienie: Bartosz Gołąb kl. IIb Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku

Wyróżnienie: Zuzanna Siwek kl. II Szkoła Podstawowa w Mniszowie

Wyróżnienie: Kacper Zemełka kl. II Szkoła Podstawowa w Mniszowie

 

 

 

 

www.centrumkulturynowebrzesko.pl